Ibreti.net

Bir halk ozanıyım elimde sazım
Mevki, saltanatta yok benim gözüm
Hak ve hakikata bağlıdır özüm
Sevgiyi, hizmeti servet bilirim
Göster 
BABAM
Hüseyin Aldoğan - Aşık İbreti (Terzi Hıdır)