Ibreti.net

İBRETİ, nâdanla etme ülfeti
Dost kapısın bekle, eyle hizmeti
Anlamak istersen ilm-i hikmeti
Aşktan başka din ve iman gerekmez
Göster 
BABAM
Hüseyin Aldoğan - Aşık İbreti (Terzi Hıdır)