Ibreti.net

Bir halk ozanıyım elimde sazım
Mevki, saltanatta yok benim gözüm
Hak ve hakikata bağlıdır özüm
Sevgiyi, hizmeti servet bilirim
 
SES KAYITLARI ...
 
Böyle Gider Bu
Dilber